Johtotiedosta saat jatkossa Elisan tiedot keskitetysti myös entisen Anvian alueella

Elisa on siirtänyt Anvian alueen kaapeleiden sijaintitietopalvelun Johtotiedolle, joka on valtakunnallinen palveluntarjoaja. Jatkossa Elisa hyväksyy vain Johtotiedon kautta tilatut sijaintitietokyselyt.

Tietoyhteiskuntakaari 241 §:n mukaan ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita.

Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista.

Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.

Kun kaivat tai teet suunnittelutyötä entisellä Anvian alueella, olethan yhteydessä Johtotietoon osoitteessa www.johtotietopankki.fi tai maksuttomassa asiantuntijapalvelussa 0800-12600.

Johtotiedosta saat Elisan kartan maanalaisten kaapeleiden paikallistamista varten. Kaivukohteen niin vaatiessa tilaamme Yhteisnäyttöpalvelustamme kaapelinäytön kohteeseen.