Kaivajalle

Varmistamalla ennalta johtojen/kaapeleiden sijainnin kaivutyön kohteena olevalla alueella, vältät mahdolliset onnettomuudet ja vahingot sekä niistä johtuvat viivästykset töissäsi.

Kaapelien sijainti voidaan selvittää sijaintikartan perusteella – tai jos johdonomistaja on niin määritellyt – maastonäytöllä.

Teleoperaattoreiden yhteinen kaivuohje

Palvelussamme ovat valtakunnallisesti mukana  DNA, Elisa, Fortum, Gasum ja Telia sekä paikkakuntakohtaisesti muita johdonomistajia.

Kuntakohtainen lista palvelumme johdonomistajista >

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Joensuun kaapelitiedot saa kaupunkien kaupunkimittausosastoilta, ja niihin tulee olla yhteydessä myös kaivuluvan saamiseksi. Teliann ja DNA:n kaapelikartat ja –näytöt saat kauttamme näilläkin paikkakunnilla.

Kysyttäessä annamme mielellämme tietoja myös palvelumme ulkopuolisista toimijoista.

Lisätietoja mm. konepalveluiden tilaamisesta Infra ry:n kotisivuilta kohdasta Palvelut/Työn tilaajalle.