Johtotietopankki.fi 

Genom vår verksamhet förebygger vi att infrastrukturen för livsviktiga funktioner i samhället skadas.

De mest betydande ledningsägarna i vårt land utnyttjar vår yrkeskunskap.