För grävaren

Genom att i förväg verifiera ledningarnas/kablarnas position inom området där grävarbete ska utföras, undviker du eventuella olyckor och skador samt förseningar som sådana kan leda till.

Kablarnas position kan klargöras på en positionskarta – eller om ledningsägaren så har bestämt – genom markering i terrängen.

Gemensam grävinstruktion för teleoperatörer (kort version)
Teleoperatörernas gemensamma grävinstruktion

I vår tjänst deltar nationellt DNA, Elisa, Fortum och Gasum , och lokalt andra ledningsägare.

» Kommunspecifik lista över ledningsägare anslutna till vår tjänst

Kabelinformationen för Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Joensuu fås från städernas stadsmätningsavdelningar, och kontakt ska också tas med dessa för att få ett grävtillstånd. Även kartor och visning för DNAs kablar i dessa orter får du via oss.

Mer information om bl.a. beställning av maskintjänster finns på Infra rf:s webbplats, punkten ’Palvelut/Työn tilaajalle’ (på finska).

Bekanta dig med arbetssäkerhet i närheten av elledningar: https://www.hengenvaara.fi/ (på finska)