Framsida

Grävarens 24/7

Du kan själv när som helst, enkelt och avgiftsfritt, göra en förutredning om underjordiska ledningar!

Härifrån skickas kartor till din e-postadress, liksom information om ifall det vid den aktuella grävplatsen inte finns ledningar som omfattas av vår tjänst. Dessutom får du kommunspecifik kontaktinformation till eventuella ledningsägare som inte omfattas av vår tjänst. Vid behov skickar tjänsten ett meddelande till Johtotietos kundtjänst för vidare åtgärder.

Inloggningen i tjänsten sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat, vilket ger en mycket hög datasäkerhet.

Kabelinformation

Beställ kabelkarta eller visning med formuläret här. Om du vill kan du fastställa exakt grävplats på kartan, som sedan följer med beställningsformuläret till Johtotietos kundtjänst för analys.

I ETT NÖDLÄGE (fara för liv eller egendom), RING telefonnumret 0800 12600.
Skicka ingen begäran via formuläret!


Så här gör du ledningsbegäran >

För grävaren!

Vanliga kablar

 • elkablar
 • telefon- och datakommunikations- kablar
 • ledningar och kablar för forsknings- eller varningsbruk
 • fjärrvärmerör
 • gasrör
 • vatten- och avloppsrör

Deltar i tjänsten >

Ta reda på

innan du tar kontakt

 • kommun där du ska gräva
 • grävplatsens adressuppgifter
 • arbetets omfattning och vilken typ av arbete det är
 • grävdatum och starttid
 • företag och kontaktperson
 • telefonnummer
 • e-post

För grävaren >

Ta kontakt

tre arbetsdagar innan du gräver

Johtotieto Oy
www.johtotieto.fi
p. 0800 12600
info @ johtotieto.fi

Kontakten är avgiftsfri

Om du inte tar kontakt

kan du orsaka

 • …skada för miljön.
 • …avbrott i servicen.
 • …skadeståndsansvar.
 • …olycka.