Utred positionen för underjordiska ledningar och kablar säkert, enkelt och avgiftsfritt när du vill!


Grävarens 24/7

Logga in
Du kan själv när som helst, enkelt och avgiftsfritt, göra en förutredning om underjordiska ledningar! Inloggningen i tjänsten sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat, vilket ger en mycket hög datasäkerhet.

I självbetjäningsportalen Grävarens 24/7 får du exakta kartbottnar och ritningsverktyg samt ser de förfrågningar som du gjort tidigare (också i dwg-format). Dessutom får du till din e-post kontaktinformationen till eventuella ledningsägare kommunspecifikt, om de inte omfattas av vår tjänst. Vid behov sänder tjänsten ett meddelande till Johtotietos kundtjänst för vidare åtgärder.

Du kan logga in i tjänsten med nätbankskoder eller mobilcertifikat, vilket ger en mycket hög informationssäkerhet. Identifieringen sker i nättjänsten Suomi.fi.


Innan du loggar in i portalen, ta reda på

  • kommun där du ska gräva
  • grävplatsens adressuppgifter
  • arbetets omfattning och vilken typ av arbete det är
  • grävdatum och starttid
  • det grävande företaget och kontaktperson