Riksomfattande aktör

Johtotieto är en riksomfattande aktör och i dess tjänst är landets viktigaste ledningsägare, såsom teleoperatörer och energibolag. Vi har cirka 30 års erfarenhet av positionsdata- och kabelvisningstjänster, och tillhandahåller också tjänster med gemensam visning. Johtotieto Oy är ett av staten helägt bolag och ingår i koncernen Suomen Erillisverkot.


Din samarbetspartner i alla situationer

Vi behandlar årligen hundratals tusen kontakter, vid vilka markbyggnadsföretag, kommuner, grävare, planerare och myndigheter frågar efter positionsinformation för ledningar. Då man på förhand kontrollerar ledningarnas och kablarnas position slipper man olyckor och skador samt grävarbetet löper snabbt. Genom vår verksamhet förebygger vi att infrastrukturen för livsviktiga funktioner i samhället skadas samt att det vid grävarbetet inte uppstår person- och egendomsskador.

Informationssamhället har blivit allt mer beroende av fungerande energitillförsel och datateknik. Om en telekabel i misstag går av kan nätförbindelsen för tusentals finländare slockna på en gång. Om en elkabel går av kan det leda till livsfara. Vi skyddar den underjordiska infrastrukturen, för att livsviktiga funktioner i samhället inte ska störas.

Våra värden är förtroende, utveckling och samarbete. Om vårt företagsansvar rapporterar vi i Erillisverkots GRI-rapport.


Vårt team

Kabelinformation
kostnadsfri tjänst 0800-12600
info(at)johtotieto.fi

Verkställande direktör
Petri Nuutinen
tfn 010-3474 930

Kabel- och visningsservice
Mia Pekkinen-Helenius, servicechef
tfn 010-3474 756

Vår e-post har formen fornamn.efternamn(a)erillisverkot.fi