Varför Johtotieto?

Vi är en informationssäker och tillförlitlig partner för ledningsägare. Vi tar ansvar för ledningsägarnas underjordiska infrastruktur med cirka 30 års yrkeskunskap. 

Vi har alltså lång erfarenhet och bred kompetens inom tjänster med positionsdata och gemensam visning samt av gemensamt byggande. Vi är en mycket känd och framträdande aktör inom infrastrukturbranschen och utvecklar kontinuerligt våra tjänster.

Genom vår verksamhet förebygger vi att infrastrukturen för livsviktiga funktioner i samhället skadas. Vårt mål är att i samband med byggarbeten förhindra person- och egendomsskador samt dröjsmål och olägenheter som de förorsakar.


Vår tjänst är

  • snabb
  • kostnadseffektiv
  • högkvalitativ
  • kundorienterad
  • genomskinlig


Kontakt

Verkställande direktör
Petri Nuutinen
tfn 010-3474 930

Kabel- och visningsservice
Mia Pekkinen-Helenius, servicechef
tfn 010-3474 756

Vår e-post har formen fornamn.efternamn(at)erillisverkot.fi