Säkerställ i förväg var eventuella ledningar och kablar finns, när du planerar byggandet av ny infrastruktur

Det ger dig mervärde då du kostnads- och processeffektivt kan planera och genomföra dina projekt.

Det mest exakta och snabba sättet att ta reda på ledningars och kablars position är att utnyttja portalen Grävarens 24/7, där finns en egen profil som skapats för planerare. Via portalen får du om du så vill kartor i dwg-format.


Grävarens 24/7

Logga in
Du kan själv när som helst, enkelt och avgiftsfritt, göra en förutredning om underjordiska ledningar! Inloggningen i tjänsten sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat, vilket ger en mycket hög datasäkerhet.